hledat účet košík

Jak chápat funkce Stress Core a Body Battery

Funkce Body Battery a Stress Core mají v podtextu mnoho společného a to je srdeční tep. Na základě srdečního tepu lze totiž s poměrně slušnou přesností vyhodnotit, jak bylo či je Vaše tělo stresované. Jedná se zde ale o tělesný (fyzický) stres, i když i psychický stres dokáže měnit rytmus tepů srdce. Fyzický stres však podstatně rozdílněji a zřetelněji. V podstatě lze říci, že se zrychleným tepem máme spojenou fyzickou námahu a tudíž vynakládáme svoji energii na nějakou činnost, čímž zatěžujeme fyzicky tělo. A ke každé činnosti tělo potřebuje energii, kterou mu fyzickou aktivitou odebíráme. A tato energie se promítá právě do funkce Body Battery, kolik nám daná činnost vzala energie. Nebo naopak, odpočíváme-li, kolik nám daný odpočinek či spánek dodal energie.
Senzory a funkce jim přiřazené jsou v hodinkách Garmin opravdu na vysoké úrovni. Hodinky dokážou vnímat stresované tělo i po samotném fyzickém výkonu. Jak dobře známo, není vhodné cvičit těsně před spaním, jelikož tělo se "nabudí" tréninkem a poté potřebuje minimálně hodinku na to, aby se zklidnilo pro spánek. Na grafu níže krásně vidíme, jak nám cvičení před spaním zvedá stresovou křivku neklidu, svaly jsou prokrvené a jsou připravené na činnost ještě chvíli po skončení tréninku. Oválně jsou zakroužkované vysoké grafy zvýšeného stresu v těle, na pravém grafu vidíme rozdíl výšky a barvy grafu oproti grafu spánkovému. Tréning odebírá celkově klid pro spánek a může se i stát, že celkový spánek nebude tak hluboký, jak je potřeba. V čas po tréninku je zbytečné chodit spát, je lepší si v klidu číst knížku do zklidnění a jít spát, až budete v klidu.

Na další obrazovce níže vidíme stres po plavání. Výše křivky grafu záleží mimo jiné i na intenzitě tréninku a s tím spojených dalších symptomů, jako například únava po nevyspání, únava z práce či celková únava. Šedé pole označuje tělo v akci, hodinky poznají, že se jedná o trénink a zvýšený tep neměří. Jakmile skončíte s tréninkem, ihned se křivka Body Battery začne kreslit. Ikonka pod šedým polem ukazuje druh aktivity.
 

Grafy Body Battery a Stress Core jsou proti sobě - zvýšíme-li stres v organismu (graf Stress Core jde nahoru), na druhé straně nám stres ubírá energii a tedy graf Body Battery je nižší (energie jde do záporných čísel). A naopak, máme-li méně stresu, křivka Body BAttery jde nahoru a my jsme s energií těla v číslech plusových. Toto můžeme krásně vyzkoušet ráno, kdy nám po dobrém spánku budou hodinky ukazovat např. 100% Body Battery a dle činnosti, kterou zvolíme, ihned můžeme na displeji zaznamenávat, kam směřujeme s množstvím energie, kterou máme nabranou spánkem. Pokud spíme málo, tak se nám energie ráno nezobrazí na 100%, ale třeba jen na 95%. A pokud spíme dlouhodobě málo, toto číslo se snižuje. A toto nižší číslo nám ukazuje menší energii, kterou máme připravenou na celý den. 100% ráno je maximum, ale na grafu můžeme vidět, jaká práce či jaká činnost nám určuje rychlost úbytku Body Battery. A jak se touto prací či činností dostaneme na nějakou, byť velmi nízkou úroveň, následným odpočinkem (můžeme-li si ho dovolit) nám bude Body Battery zase stoupat.

Zobrazit kategorie Skrýt kategorie

provozovna

PROVOZOVNA