hledat účet košík

Regulace hodinek

Mechanické a automatické hodinky lze regulovat pro vyšší přesnost chodu strojku. Regulací je myšleno upravovat činnou délku vlásku strvačky do plusu či do mínusu a na základě toho zpřesnit chod hodinek. Setrvačka je dnes již téměř vždy uložena v nárazuvzdorném uložení, takže při pádu hodinek se neulomí - tak, jak tomu bylo dříve běžné - nejtenčí čep soukolí, čep setrvačky.

Výkyv strvačky určuje přesnost chodu hodinek a délku výkyvu setrvačky má na svědomí vedle váhy stervačního věnce právě vlásek. Čím více má kmitů setrvačka za hodinu, tím jsou hodinky přesnější, jelikož na setrvačku nepůsobí tolik vnějších vlivů. Nejčastěji bývá 28.800 kmitů strvačky za hodinu. Vlásek je prakticky nejjemnější součástka mechanických hodinek a mají na něj vlivy dva základní aspekty - teplota a tlak vzduchu. Proto se snaží jednostlivé značky vyrábět vlásky z materiálů, které těmto vlivům co možná nejvíce odolávají a vlásek tak po regulaci nemění svoji činnou délu nebo alespoň minimálně. Například zvýšením teploty se materiály roztahují a tudíž se tedy hodinky budou zpomalovat.

Též minimální mezery mezi kolonkami zapříčiní spojení se kolonek v důsledku zmagnetování hodinek. Zmagnetování vlásku může nastat v důsledku přítomnosti hodinek v silném magnetickém poli (vinutí cívky atd.). Spojováním zmagnetovaných kolonek vlásku se zkracuje činná délka vlásku, protože vlásek pracuje od zámečku hřídele setrvačky (kde je vlásek uchycen na jedné straně) po regulační zámeček, ve kterém poslední kolonka kmitá (na druhé straně je vlásek uchycen za regulačním zámečkem v tzv. špalíčku). Oprava zmagnetovaného vlásku je snadná - odmagnetováním vlásku se opět uvede vlásek do původní délky.

Kmitáním vlásku v zámečku však v době kmitu dochází k celkové činné délce vlásku, tedy od uchycení vlásku v rolničce setrvačky až k uchycení vlásku ve špalíčku můstku setrvačky (základny). Proto již dnes v zámečku vlásek prakticky nekmitá, ale má takřka nulovou vůli, aby překmit ve vydličce zámečku nebyl žádný a tak mohla být činná délka vlásku stabilně od regulačního zámečku po uchycení vlásku v rolničce na setrvační hřídeli. Takto je poté regulace účinná a naprosto přesná.

Na přesnost chodu ale může mít vliv více aspektů, nejen vlásek sám o sobě. V první řadě, jak je již zde uvedeno výše, může mít přímý vliv na přesnost hodinek teplota. Na základě teploty se může měnit rozměr setrvačky a též pružnost vlásku. Tímto se zvětší či zmenší amplituda (výkyv) setrvačky a tento výkyv má přímý vliv na přesnost hodinek. Tyto kompenzační chyby se dnes již povětšinou řeší kompenzační setrvačkou a kompenzačním vláskem. Dalším aspektem ovlivňující amplitudu setrvačky je proměnlivost hnací síly pružiny, lidově řečeno pera. Odvíjením hnací pružiny její tlak do soukolí klesá - toto platí u ručně dotahovaných hodinek, u automatů toto nemusí tak úplně platit, protože pokud jsou nošené nonstop, hnací pružina je neustále dotahováná samonátahem a tlak do soukolí je konstantní. Dalším mezníkem určujícím přesnost chodu je proměnlivý vliv mazacích schopností hodinkových olejů. Olej houstne poklesem teploty, znečištěním oleje a stárnutím oleje. Olej poté působí soukolí větší tření a defakto brzdí energii přenášenou ke kroku a k setrvačce. I v kroku a v setrvačce může olej tuhnout a zde je poté zpožďování stroje více znát. Dalším aspektem ovlivňující amplitudu setrvačky a tedy přímo přesnost hodinek je proměnlivá pružnost vlásku, proměnlivý vliv uchycení vlásku či proměnlivý vliv vlásku v zámečku regulační ručky (toto se vylučuje vymezení vůle vlásku v zámečku). Polohovou chybou hodinek je myšleno tření čepů setrvačku v ložiskovém kameni - jsou-li hodinky v boční vertikální poloze, tedy číselníkem kolmo k zemi, setrvačka má větší tření čepů než jsou-li hodinky číselníkem nahoru, kdy celá setrvačka leží na oblém čele jednoho čepu - viz. obrázek Proměnlivost tření čepů.

Dnes jsou již používány materiály i oleje vyšších kvalit jak dříve, ale i přes to pro přesný chod strojku je potřeba u mechanických i automatických hodinek provézt 1x za cca. 6 let celkovou opravu, kde se díly hodinek překontrolují, vyčistí a všechny třecí plochy a ložiska se namažou novými oleji. I vlásky se dnes vyrábí z materiálů, které eliminují vnější vlivy - např. značka Omega používá křemíkové vlásky, které se již nezmagnetují a nemají deformační pohyby při nárazu, jelikož setrvačka je regulována již z výroby a tudíž namá regulační zámeček. Doregulace je zde umístěna na obvodu věnce setrvačky v podobě regulačních šroubů - povyšroubováním regulačních šroubků zvětšíme obvod věnce a tudíž docílíme většího výkyvu setrvačky a tudíž zpomalování hodinek, naopak pozašroubováním věncových šroubků se budou hodinky zrychlovat. Regulace hodinek věncovými šrouby je s menším rozpětím jak regulační ručkou, ale vždy poměrně přesná.

Poloha setrvačky ovlivňuje přesnost chodu hodinek

Poloha setrvačky ovlivňuje přesnost chodu hodinek
1. Základna hodinek
2. Můstek setrvačky
3. Regulační ručka

Proměnlivost tření čepů setrvačky

Proměnlivost tření čepů setrvačky - vodorovná a svislá poloha hodinek

Díly regulačního systému

V zámečku kmitá vlásek, který se dotýká vydličky zámečku a tím určuje činnou délku vlásku. Čím je vlásek delší, tím se budou hodinky zpožďovat a naopak čím je vlásek kratší, tím se budou hodinky zrychlovat

Regulace hodinek III.

Reguluje se vždy poslední kolonka vlásku setrvačky

Regulace hodinek II.

Šipečka nám směřuje ke špalíčku vlásku a k uchycení v rolničce

Regulace hodinek značky Omega

Regulace u hodinek značky Omega je prováděna posuvnou regulační ručkou

Zobrazit kategorie Skrýt kategorie

provozovna

PROVOZOVNA