hledat účet košík

Navigace v hodinkách

Navigace v hodinkách je velmi praktická věc pro všechny z nás, kteří chodíme na tůry do přírody. A nejen do přírody. Navigační systémy vsazené do hodinek jsou dnes již stejně dokonalé jako navigace v autech, takže můžete používat navigaci v hodikách nejen v autě, ale klidně i pro správný směr chůze k Vaším cílům ve městech. V těch nejlepších hodinkách máme už příjem ze tří navigačních satelitních systémů - americké GPS, evropského Galilea a ruského Glonassu. Díky tomuto máme pokrytý prakticky celý svět. Hodinky Garmin mají příjem všech těchto tří navigačních satelitních systémů a citlivost přijímacích sensorů je opravdu obdivuhodná. Je znám případ, kdy hodinky Garmin vedly výpravu v několika tisících metrech nad mořem, kde byl již jenom vítr, mlha a sníh. První člen této výpravy měl hodinky Garmin a musel dokonce zadávat ručně vrstevnice. Ostatní členové výpravy šli v jeho lyžařské stopě, protože v této výšce dál nebylo vidět. Za cca. 2 dny hodinky Garmin vyvedly výpravu přesně tam, kam měli namířeno.
A nyní trošku k jendotlivým satelitním systémům. Asi nejznámější veřejnosti je americký družicový systém GPS (Global Position System). Tento systém, stejně jako všechny systémy GPS, vysílá signál přijímačům a tím určuje jejich polohu. Jakýkoliv příjmač na jakémkoliv místě na světě, které je ve venkovních prostorách a který umí přijímat elektromagnetické signály vysílané z družic, přijme signály ze čtyř družic nejbližších. Navigační přístroj vyhodnotí s poměrně vysokou přesností svoji polohu a zobrazí ji na displeji. Důležité je vědět, že GPS přijímač žádné signály nevysílá, GPS přijímač signály pouze přijímá a zpracovává je. Základem pro přesný výpočet polohy, kde se právě nacházíte, jsou vzdálenosti přijímačem od družicemi + polohou družic jednotlivých. A ten se děje na základě ryclosti signálu, který přijme přijímač z jednotlivé družice. Čím více signálů přijme navigační přijímač, čím více družic dokáže dát přijímači svůj signál, tím přesněji je lokalizována poloha přijímače. Proto je vhodné mít v navigačním přístroji povolenou možnost pro příjem signálů z více satelitních systémů. V České republice "vidí" navigační přístroje osm družic, což je na přesné stanovení polohy kdekoliv ve vnějších prostorách vynikající. Představíme-li si, že signál družice je kruhovitý a signály půjdou z vrchu k přijímači na zem pod určitým úhlem, zjistíme, že osm kružnic se střetávají v jednom místě a vytvoří tak jeden velmi malý bod - a to je ona přesnost, ta velikost bodu, který čím je více signálů, tím je bod menší a tím pádem lokalizace přesnější. Také je dobré vědět, že celý systém GPS nepotřebuje žádné připojení k internetu, systém GPS pracuje sám mezi družicemi a přijímačem - internetové připojení zde není vůbec zapotřebí (max. tak pro stahování souborů a map do přijímače, ale to je čistě záležitost přijímače, který poté do těchto map vykresluje např. pomocí šipky polohu - a to si můžete udělat doma, kde internet určitě budete mít).
Oproti rádiovému signálu má GPS výhodu v tom, že je signál pro kontakt družice/přístroj pro přístroj podstatně lépe vidět. Je to proto, protože družice vysílá signál téměř kolmo k zemi do přístroje, to znamená bez vážnějších překážek. Oproti tomu, rádiovému signálu mohou určité překážky například terénního rázu vadit. Naopak ve vnitřních prostorech, kde je signál GPS téměř nulový, rádiový signál povětšinou chytíme dobře. Navigační systémy se však využívají venku a proto je satelitní systém jednoznačně nejlepší řešení pro čistý příjem signálu v jakémkoliv terénu kdekoliv na světě. Dnes je slovo GPS přímo spojené s navigací, málokdo ví, že je to název systému, ale všeobecně byl veřejností vzat jako název pro jakýkoliv navigační systém.
Glonass je též vynikající satelitní systém, který určí nejen přesnou polohu, ale všem jeho přijímačům seřizuje naprosto přesný čas (pokud funkci čau tyto přijímače mají). Normálním lidem je Glonass přístupný v určité verzi, kompletně je využívám armádou. Galonass má na obloze ve výšce výše než 19 km kolem 24 družic.
Galileo (GNSS) je evropský nezávislý satelitní systém. Galileo je ze třech systémů navigace, které používají hodinky Garmin, nejmladší. Stejně jako lonass má i Galileo na obloze 24 satelitů.
Na hodinkách Garmin jde GPS stále dopředu. Přehlednost a podrobnost map je dnes již opravdu více než dobrá. I spolupráce ostatních systémů je s hodinkami Garmin ve vtěšině případech možná a tak ti z Vás, kteří jsou například zvyklí na mapy.cz, mohou si své trasy zadávat na mapách.cz a během chviličky přehrát do hodinek. Poté můžete telefoni internet nechat doma a hodinky se Vám venku napojí na GPS a vedou Vás trasou, kterou jste si nahráli z mapy.cz.

 

Zobrazit kategorie Skrýt kategorie

provozovna

PROVOZOVNA