hledat účet košík

Magnetismus a jeho vliv na hodinky

Dříve pojem téměř neznámý, dnes se s ním setkáváme téměř na každém kroku. Ano, je zde řeč o magnetismu. Tento element má přímý vliv na chod mechanických i automatických hodinek a hodinářské firmy se snaží vliv magnetického pole působící na hodinky eliminovat všemi možnými dostupnými způsoby.
Co vůbec dělá magnetické pole s hodinkami? Všechny součástky v mechanických hodinkách jsou z kovů a drtivá většina součástek je z kovů, které lze zmagnetovat (železo, ocel...). Dle síly magnetického pole, které na hodinky, potažmo na komponenty hodinek, působí, může dojít k zmagnetování těchto komponentů. Nejvíce působí na magnetismus na nejjemnější ústrojí v hodinkách a to ústrojí krokové. Magnetické pole ovlivňuje hodinky různými způsoby (hnací pružiny vyráběné převážně z oceli, krokové kolo a kotva dříve vyráběné též hlavně z oceli, silné magnetické pole může zapůsobit i na rotor samonátahu), proto mohou zmagnetované hodinky nejen zrychlovat (např. zmagnetovaný vlásek), ale i zpomalovat (např. menší amplituda setrvačky). Nejčastěji se ale vlivem působení magnetického pole hodinky extrémně zrychlují, největší vliv má totiž magnetické pole na vlásek setrvačky - tato součástka, nacházející se v krokovém ústrojí, přímo ovlivňuje přesnost hodinek a skládá se z několika dílů. A jeden z nich je vlásek, což je pružinka s několika závitovými kolonkami těsně se linoucími kolem sebe. Tento vlásek vrací setrvačku při chodu hodinek z obou nejzažších poloh, z obou výkyvů. Pokud dojde k zmagnetování, tyto kolonky se mohou vlivem magnetizace vlásku dotýkat, čímž se krátí činná délka vlásku. A jak je známo, pracovní délka vlásku se počítá od rolničky vlásku (to je dál, na kterým je vlásek upevněn a takto je nasazen na hřídel setrvačky) až po místo, kde se vlásek něčeho dotýká. Pokud je vše v pořádku, vlásek se nejčastěji dotýká zámečku regulační ručky, ve kterém kmitá. Ale pokud se vlásek dotýká sám o sebe nebo někde jinde ještě před regulační ručkou, zrychlí se kyvy setrvačky a díky tomu se budou hodinky zrychlovat. Nejčastější příčina náhlého zrychlování hodinek je tedy to, že hodinky se - byť na chvilku - ocitly v silném magnetickém poli, vlásek setrvačky se zmagnetizovala kolonky vlásku se začaly dotýkat. 
 Hodinářské firmy se dnes snaží magnetickému poli svých hodinek bránit. Nejčastěji jsou hodinky chráněny proti magnetickému poli buď tím, že se co nejvíce součástek vyrobí z materiálů, které jsou minimálně zmagnetovatelné (nejlépe vůbec) nebo se mezi strojek a pouzdro vkládají speciální vložky, které odklání případné nárazy magnetického pole. Jak je výše psáno, nejovlivnitělnější součástkou magnetickým polem je vlásek, proto se hodinářské firmy snaží vyrábět vlásky z různých slitin, které zachovávají vlastnosti důležité pro správnou funkci vlásku (pružnost atd.) a zároveň jsou odolné magnetickému poli. Nejnovějším materiálem a jedním z nejlepších na výrobu vlásku je křemík (Si), hned za křemíkovým vláskem následují vlásky Spron a Nivachron
 Magnetismus ale nevadí jenom vlásku, zmagnetovat lze i jiné součástky, které poté ovlivní chod stroje. Vlásek je však nejchoulostivější, proto je zde rozepsán tak podrobně, ostatní součástky lze zmagnetovat obtížněji. V dnešním světě je magnetické pole prakticky všude kolem nás a tak, chceme-li minimalizovat zmagnetování hodinek, ideální je vyvarovat se přílišné blízkosti přístrojům, které vyvolávají magnetické pole. Dnes nejvíce připadají v úvahu mobilní telefony, tablety, mikrofony počítačů atd. Obecně lze říci, že pokud budeme hodinky držet od těchto přístrojů dále než 5cm, magnetické pole neovlivní součástky hodinek. Ale pokud budeme mít hodinky těsně u těchto přístrojů, magnetické pole je natolik silné, že aby se součástky hodinek náchylné na vliv magnetizace opravdu nezmagnetovaly, musí být vyrobeny pokud možno z nemagnetických materiálů nebo vložka mezi strojkem a pouzdrem musí být vyrobena z takového materiálu, který dokonale odstíní magnetické pole. I přes to, pokud se Vám stane, že se Vaše hodinky zmagnetují, oprava je poměrně snadná - v hodinařině existuje přistroj, který hodinky odmagnetuje. Tento přístroj pracuje na základě změny proudu, přesněji řečeno orientace proudu (stejnosměrný, střídavý). Hodinky se vloží do přístroje, zmáčkne se tlačítko odmagnetizace (většinou zelené barvy), které se drží sepnuté a velmi pomalu se hodinky od přístroje oddalují, díky čemuž se magnetické pole pomalu snižuje. Až budou hodinky od odmagnetovávacího přístroje cca. 60 cm, tlačítko přístroje se pustí. Takto se to zopakuje alespoň 3x. Tím se hodinky kompletně odmagnetizují. Lze zkontrolovat obyčejným kompasem - pokud přiložíte kompas z vrchu na hodinky a hodinky jsou zmagnetované, střelka kompasu se pohne (lze vyzkoušet několikrát pro jasný zřetelný pohyb střelky). Pokud se střelka kompasu ani nehne, hodinky nejsou zmagnetované, což je v pořádku.

Zobrazit kategorie Skrýt kategorie

provozovna

PROVOZOVNA