Vážení zákazníci, bohužel je to tu zase. Vzhledem k aktuálním nařízením vlády České republiky je obchod od 27.12 .2020 uzavřen. Otevřeme hned, jak nám to nařízení vlády dovolí.

Náš eshop stále funguje, objednané zboží Vám rádi zašleme. Pro bližší informace o dodání k Vám domů volejte p. Vyskočila na telefon: 602 521 828


Přejeme Vám hlavně hodně zdraví v této nelehké době.

Vaše Hodinářství Tovys

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím
hledat účet košík

Magnetismus a jeho vliv na hodinky

Dříve pojem téměř neznámý, dnes se s ním setkáváme téměř na každém kroku. Ano, je zde řeč o magnetismu. Tento element má přímý vliv na chod mechanických i automatických hodinek a hodinářské firmy se snaží vliv magnetického pole působící na hodinky eliminovat všemi možnými dostupnými způsoby.
Co vůbec dělá magnetické pole s hodinkami? Všechny součástky v mechanických hodinkách jsou z kovů a drtivá většina součástek je z kovů, které lze zmagnetovat (železo, ocel...). Dle síly magnetického pole, které na hodinky, potažmo na komponenty hodinek, působí, může dojít k zmagnetování těchto komponentů. Nejvíce působí na magnetismus na nejjemnější ústrojí v hodinkách a to ústrojí krokové. Magnetické pole ovlivňuje hodinky různými způsoby (hnací pružiny vyráběné převážně z oceli, krokové kolo a kotva dříve vyráběné též hlavně z oceli, silné magnetické pole může zapůsobit i na rotor samonátahu), ale největší vliv má magnetické pole na vlásek setrvačky - tato součástka, nacházející se v krokovém ústrojí, přímo ovlivňuje přesnost hodinek a skládá se z několika dílů. A jeden z nich je vlásek, což je pružinka s několika závitovými kolonkami těsně se linoucími kolem sebe. Tento vlásek vrací setrvačku při chodu hodinek z obou nejzažších poloh, z obou výkyvů. Pokud dojde k zmagnetování, tyto kolonky se mohou vlivem magnetizace vlásku dotýkat, čímž se krátí činná délka vlásku. A jak je známo, pracovní délka vlásku se počítá od rolničky vlásku (to je dál, na kterým je vlásek upevněn a takto je nasazen na hřídel setrvačky) až po místo, kde se vlásek něčeho dotýká. Pokud je vše v pořádku, vlásek se nejčastěji dotýká zámečku regulační ručky, ve kterém kmitá. Ale pokud se vlásek dotýká sám o sebe nebo někde jinde ještě před regulační ručkou, zrychlí se kyvy setrvačky a díky tomu se budou hodinky zrychlovat. Nejčastější příčina náhlého zrychlování hodinek je tedy to, že hodinky se - byť na chvilku - ocitly v silném magnetickém poli, vlásek setrvačky se zmagnetizovala kolonky vlásku se začaly dotýkat. 
 Hodinářské firmy se dnes snaží magnetickému poli svých hodinek bránit. Nejčastěji jsou hodinky chráněny proti magnetickému poli buď tím, že se co nejvíce součástek vyrobí z materiálů, které jsou minimálně zmagnetovatelné (nejlépe vůbec) nebo se mezi strojek a pouzdro vkládají speciální vložky, které odklání případné nárazy magnetického pole. Jak je výše psáno, nejovlivnitělnější součástkou magnetickým polem je vlásek, proto se hodinářské firmy snaží vyrábět vlásky z různých slitin, které zachovávají vlastnosti důležité pro správnou funkci vlásku (pružnost atd.) a zároveň jsou odolné magnetickému poli. Nejnovějším materiálem a jedním z nejlepších na výrobu vlásku je křemík (Si), hned za křemíkovým vláskem následují vlásky Spron a Nivachron
 Magnetismus ale nevadí jenom vlásku, zmagnetovat lze i jiné součástky, které poté ovlivní chod stroje. Vlásek je však nejchoulostivější, proto je zde rozepsán tak podrobně, ostatní součástky lze zmagnetovat obtížněji. V dnešním světě je magnetické pole prakticky všude kolem nás a tak, chceme-li minimalizovat zmagnetování hodinek, ideální je vyvarovat se přílišné blízkosti přístrojům, které vyvolávají magnetické pole. Dnes nejvíce připadají v úvahu mobilní telefony, tablety, mikrofony počítačů atd. Obecně lze říci, že pokud budeme hodinky držet od těchto přístrojů dále než 5cm, magnetické pole neovlivní součástky hodinek. Ale pokud budeme mít hodinky těsně u těchto přístrojů, magnetické pole je natolik silné, že aby se součástky hodinek náchylné na vliv magnetizace opravdu nezmagnetovaly, musí být vyrobeny pokud možno z nemagnetických materiálů nebo vložka mezi strojkem a pouzdrem musí být vyrobena z takového materiálu, který dokonale odstíní magnetické pole. I přes to, pokud se Vám stane, že se Vaše hodinky zmagnetují, oprava je poměrně snadná - v hodinařině existuje přistroj, který hodinky odmagnetuje. Tento přístroj pracuje na základě změny proudu, přesněji řečeno orientace proudu (stejnosměrný, střídavý). Hodinky se vloží do přísroje a velmi pomalu se od přístroje oddalují, díky čemuž se magnetické pole pomalu snižuje. Tím se hodinky kompletně odmagnetizují.

ČLÁNKY

provozovna

PROVOZOVNA